Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

«Επικατάρατος ό ποιών τα έργα Κυρίου άμελώς».


Παλιά, αν ένας ευλαβής ασχολείτο με την κατάσταση στον κόσμο, δεν
πρέπει να ήταν καλά· ήταν για κλείσιμο στον Πύργο5. Σήμερα αντίθετα, αν ένας
ευλαβής δεν ενδιαφέρεται και δεν πονάει για την κατάσταση πού επικρατεί στον
κόσμο, είναι για κλείσιμο στον Πύργο. Γιατί τότε αυτοί πού κυβερνούσαν είχαν
Θεό μέσα τους, ενώ σήμερα πολλοί από αυτούς πού κυβερνούν δεν πιστεύουν.
Είναι πολλοί τώρα εκείνοι πού επιδιώκουν να τα διαλύσουν όλα, οικογένεια,
νεολαία, Εκκλησία.
Το να ενδιαφέρεται κανείς τώρα και να ανήσυχη για την κατάσταση στην
οποία βρίσκεται το έθνος μας είναι ομολογία, γιατί ή Πολιτεία τα βάζει με τον
θείο νόμο. Ψηφίζει νόμους ενάντιους στον νόμο τού Θεού.
3 Ειπώθηκε τον Ιούνιο τού 1985.
4 Ίερ.3, 10.
5 Ψηλό οχυρωματικό οικοδόμημα των μονών τού Άγιου Όρους, πού χρησίμευε για την απόκρουση των
πειρατών.
Είναι και μερικοί αδιάφοροι πού ούτε στον θεσμό της Εκκλησίας
πιστεύουν ούτε Έθνος παραδέχονται και, για να έχουν το χουζούρι τους, λένε
«ό Απόστολος Παύλος λέει να μην ενδιαφέρεσαι για τα πράγματα τού κόσμου»,
και έτσι αδιαφορούν! 'Αλλά ό Απόστολος Παύλος άλλο εννοούσε. Τότε τα
ειδωλολατρικά έθνη είχαν εξουσία. Μερικοί ξέκοψαν από το κράτος και πί-
στεψαν στον Χριστό. Έλεγε λοιπόν ό Απόστολος Παύλος σ' αυτούς «εσείς μην
άσχολήσθε με τα πράγματα τού κόσμου», για να ξεχωρίζουν από τον κόσμο,
γιατί όλος ό κόσμος ήταν ειδωλολατρικός6. Από την στιγμή όμως πού ανέλαβε
την εξουσία ό Μέγας Κωνσταντίνος και επικράτησε ό Χριστιανισμός,
δημιουργήθηκε σιγά-σιγά ή μεγάλη χριστιανική παράδοση με τις Εκκλησίες, τα
μοναστήρια, την τέχνη, το τυπικό της λατρείας κ.λπ. Έχουμε λοιπόν ευθύνη να
τα διατηρήσουμε όλα αυτά και να μην αφήσουμε τους εχθρούς της Εκκλησίας
να τα διαλύσουν. Έχω ακούσει και Πνευματικούς να λένε: «Εσείς μην άσχολήσθε
μ' αυτά»! Αν είχαν μεγάλη αγιότητα και έφθαναν με την προσευχή σε τέτοια
κατάσταση, πού να μην τους ενδιαφέρει τίποτε, να τους φιλούσα και τα πόδια.
Αλλά τώρα αδιαφορούν, γιατί θέλουν να τα έχουν καλά με όλους και να
καλοπερνούν.
Ή αδιαφορία δεν επιτρέπεται ούτε στους κοσμικούς, πόσο μάλλον στους
πνευματικούς ανθρώπους. Ένας άνθρωπος τίμιος, πνευματικός, δεν πρέπει να
κάνη τίποτε με αδιαφορία.« Έπικατάρατος ό ποιών τα έργα Κυρίου άμελώς»,
λέει ό Προφήτης Ιερεμίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου