Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Τροφή ἀπό Ἂγγελο.Διηγήθηκε ὁ Γέροντας: «Ἦταν μιά Σαρακοστή τῆς Παναγίας μας (15 Αὐγού-

στου) καί εἶχα μέρες νά δοκιμάσω φαγητό. Ἐν τῷ μεταξύ μοῦ εἶπαν νά κατεβά-
σω ἕναν ἄρρωστο πατέρα (μοναχό) στήν παραλία. Τόν κατέβασα καί μετά ἔνι-
ωσα μιά τρομερή ἀδυναμία. Κοντά νά φθάσω στό Κελλί μου, παρουσιάστηκε
κάποιος μπροστά μου (ἦταν Ἄγγελος) καί μοῦ ἔδωσε ἕνα καλαθάκι μέ φροῦτα,
σταφύλια καί σῦκα, καί ἀμέσως ἐξαφανίστηκε».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου