Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Ἀνακαίνιση τοῦ Μοναστηριοῦ.Παρά Κυρίου τά διαβήματα ἀνθρώπου κατευθύνεται». Μέ ἀποκάλυ-
ψη κατευθύνει ὁ Κύριος καί τώρα τά βήματα τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θε-
οῦ Παϊσίου στήν Μονή Στομίου, τῆς Ἐπαρχίας Κονίτσης. Διψοῦσε γιά
ἐρημική ζωή καί προετοιμαζόταν γιά τήν ἔρημο, ἀλλά μέ ἐντολή τῆς Παναγίας
βρέθηκε σέ Μοναστήρι τοῦ κόσμου.
Ἄρχισε τήν ἀνακαίνιση τοῦ καμένου Μοναστηριοῦ, χωρίς νά ἔχη τά ἀπαρα-
ίτητα χρήματα καί ὑλικά.
Ἀγόρασε ξυλεία καί μόνος ἔκανε πόρτες, παράθυρα, στασίδια, τραπέζια καί
ὅ,τι ἄλλο χρειαζόταν.
Ἐπίσης ἄλλαξε τήν σκεπή τῆς Ἐκκλησίας, ἔκανε Κελλιά γιά μοναχούς, Ἀρ-
χονταρίκι, στέρνα καί ἄλλα ἔργα.
Αὐτός ἀνέστησε τό κατεστραμμένο Μοναστήρι μέ πολλούς κόπους. Ἦταν
ἄρρωστος ἀλλά καί νηστευτής. Τή νηστεία δέν τήν χαλοῦσε ποτέ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου