Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

«Ἡ Παναγία!»Διηγήθηκε ὁ Γέροντας: «Τήν περασμένη Σαρακοστή παρουσιάστηκε ἡ Πανα-
γία ντυμένη στ᾿ ἄσπρα. Μοῦ εἶπε ὅτι θά συμβοῦν πολλά στόν κόσμο, γι᾿ αὐτό
νά φροντίσω νά πάρω... (κάτι πού ἀφοροῦσε προσωπικά τόν ἴδιο)».
Φανερώθηκε κοντά στήν Βορειοανατολική γωνία τῆς Καλύβης του. Ὅταν
τήν εἶδε ὁ Γέροντας, εἶπε ταπεινά: «Παναγία μου, καί ὁ τόπος εἶναι βρώμικος
καί ἐγώ βρώμικος». Ὅμως ἔκτοτε εὐλαβεῖτο καί τόν τόπο «οὗ ἔστησαν οἱ πόδες»
τῆς ἀχράντου Θεομήτορος. Ἤθελε στό μέρος ἐκεῖνο νά φυτέψη λουλούδια, γιά
νά μήν πατιέται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου